Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Tin học tổng hợp >

  20. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP

  20. Kiểm tra thông tin người dùng trong Windows XP

  Bạn muốn kiểm tra xem trên máy tính của bạn có bao nhiêu User (người dùng) và xem thông tin

  của các User này hay không .

  Bạn có thể thực hiện điều này thông qua tiện ích Computer Management tuy nhiên sử dụng tiện

  ích này không khả quan cho lắm !

  Hãy mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đọan code này vào .

  Lưu lại tập tin này , đặt tên cho nó là userinfo.vbs và tiến hành “chạy” nó .

  On Error Resume Next

  strComputer = "."

  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")

  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserAccount",,48)

  For Each objItem in colItems

  Wscript.Echo "AccountType: " & objItem.AccountType

  Wscript.Echo "Caption: " & objItem.Caption

  Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description

  Wscript.Echo "Disabled: " & objItem.Disabled

  Wscript.Echo "Domain: " & objItem.Domain

  Wscript.Echo "FullName: " & objItem.FullName

  Wscript.Echo "InstallDate: " & objItem.InstallDate

  Wscript.Echo "Lockout: " & objItem.Lockout

  Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name

  Wscript.Echo "PasswordChangeable: " & objItem.PasswordChangeable

  Wscript.Echo "PasswordExpires: " & objItem.PasswordExpires

  Wscript.Echo "PasswordRequired: " & objItem.PasswordRequired

  Wscript.Echo "SID: " & objItem.SID

  Wscript.Echo "SIDType: " & objItem.SIDType

  Wscript.Echo "Status: " & objItem.Status

  Next

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Văn Tiến @ 14:56 25/02/2009
  Số lượt xem: 862
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket