Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THÀNH TÍCH TỔ ĐỊA LÍ-THPTBMT-2008-2009

  SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TỔ ĐỊA LÍ ...

  THÀNH TÍCH TỔ ĐỊA LÍ-THPTBMT-NĂM 2007-2008

  1432711 SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO ÑAÉK LAÉK COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG THPT BUOÂN MA THUOÄT Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ...

  Thành tích của Tổ Địa lí-THPT Buôn Ma Thuột-năm học 2008-2009

  1249780 Căn cứ vào Tiêu chuẩn đánh giá thi đua tổ chuyên môn và giáo viên năm học 2008-2009; Căn cứ vào biên bản xét thi đua và đề nghị danh hiệu thi đua cuối năm của Hội đồng thi đua nhà trường, ngày 19 tháng 5 năm 2009; Nay tổ Địa lí họp và thống nhất làm bản thành tích chuyên môn của tổ để đề nghị Hội đồng thi đua cấp Sở GD-ĐT và Hội đồng thi đua cấp Tỉnh xem xét và công nhận danh hiệu thi đua:...

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket