Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Tin học tổng hợp >

  6. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer

  6. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer

  Để thay đổi tên trên thanh tiêu đề (Title) của trình duyệt Internet Explorer bạn có thể dùng

  Registry Editor tuy nhiên nếu bạn là người mới sử dụng Registry lần đầu , bạn sẽ cãm thấy rất

  khó khăn và bở ngở .

  Cách làmm sau đây ta sẽ dùng kịch bãn (script) sử dụng công nghệ Windows Scripting Host của

  Microsoft để giải quyết vấn đề . Đầu tiên bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào :

  Option Explicit

  Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton

  p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title"

  itemtype = "REG_SZ"

  n = "Advanced Technologies , Fastest Online"

  Ws.RegWrite p, n, itemtype

  p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"

  n = ws.RegRead(p1 & "Window Title")

  t = "Thay doi ten cho thanh tieu de"

  cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n)

  If cn <> "" Then

  ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn

  End If

  VisitKelly's Korner

  Sub VisitKelly's Korner

  If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"VNECHIP",

  vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIP – Where People Go To Know") =6 Then

  ws.Run "http://www.vnechip.com"

  End If

  End Sub

  Lưu tập tin này lại với tên là changetitle.vbs

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Văn Tiến @ 14:53 22/02/2009
  Số lượt xem: 922
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket