Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Tin học tổng hợp >

  8. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo chỉ một cú nhấn chuột

  8. Xóa danh sách Path Items ở vùng thông báo chỉ một cú nhấn chuột

  Bạn thường thắc mắc làm thế nào để xóa bỏ các danh sách liệt kê trong Path Items ở vùng

  thông báo (Notification Area) mà không cần phải thay đổi các giá trị trong Registry Editor .

  Xin giới thiệu đến các bạn xóa danh sách Past Items ở vùng thông báo không sử dụng Registry

  mà ta sẽ sử dụng Windows Scripting Host (WSH) để xóa các danh sách này .

  Mở Notepad lên và chép vào đọan mã sau :

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR

  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR

  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR

  Message = Message & "Continue?"

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

  If X = 6 Then

  On Error Resume Next

  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  WshShell.RegDelete

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\IconStreams"

  WshShell.RegDelete

  "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify\PastIconsStream"

  Set WshShell = Nothing

  On Error GoTo 0

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _

  ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")

  Process.terminate(0)

  Next

  Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Microsoft", 4096, "Done"

  Else

  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "Clear Past Items", 4096,

  "User Cancelled"

  End If

  Lưu tập tin này lại và đặt tên cho tập tin này là clearpastitems.vbs

  Tiếp theo bạn nhấn chuột phải ở thanh Taskbar chọn Properties ở phần Notification Area bạn

  chọn Customize , các danh sách được liệt kê trong mục Path Items đều được xóa sạch .

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Văn Tiến @ 14:58 22/02/2009
  Số lượt xem: 1079
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket