Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > Tin học tổng hợp >

  18. Thêm Google trên menu Tools và Toolbar trong Internet Explorer

  18. Thêm Google trên menu Tools và Toolbar trong Internet Explorer

  Để thêm Google vào trong menu Tools , thanh ToolBar trong trình duyệt Internet Explorer , bạn

  làm như sau :

  Trước tiên , bạn tạo một tập tin đặt tên là googlefavicon.ico (kích thước 16x16) .

  Tiếp theo bạn mở trình sọan thảo văn bản chẳng hạn như Notepad .

  Chép và dán đọan code này vào .

  Option Explicit

  Dim Title, Response

  Title = "Add Google to the Toolbar"

  Dim fso, ws, TgtIcon, RegKey

  Set ws = CreateObject("WScript.Shell")

  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  TgtIcon = fso.GetSpecialFolder(0) & "\Web\googlefavicon.ico"

  RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec-

  2cbed012baaa}\Icon"

  RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec-

  2cbed012baaa}\HotIcon"

  On Error Resume Next

  ws.RegWrite TgtIcon

  fso.CopyFile "googlefavicon.ico", TgtIcon, True

  Dim WSHShell, p

  Dim GUID

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  GUID = "{aad080d5-9287-40ed-bdec-2cbed012baaa}"

  p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\"

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\ButtonText","XP-Google"

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\clsid","{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\Default Visible","YES"

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\Exec", "http://www.google.com"

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\HotIcon",TgtIcon

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\Icon", TgtIcon

  Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

  VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

  WshShell.RegWrite P & GUID & "\MenuText","Google"

  Set WshShell = Nothing

  MsgBox "Google has been added to Internet" & vbCR & " Explorer's Tools Menu and

  Toolbar",4096,"Finished!"

  Lưu tập tin này với tên là google.vbs , tiến hành chạy tập tin này .


  Nhắn tin cho tác giả
  Bùi Văn Tiến @ 14:52 25/02/2009
  Số lượt xem: 869
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket