Hỗ trợ trực tuyến

 • (buivantienbmt@gmail.com)
 • (buivantienbmt.vn@gmail.com)

Ảnh ngẫu nhiên

Hinh0012.jpg Hinh0046.jpg Hinh0028.jpg _DSC3977.jpg BLTIM.swf Tuong_than_atlat_3.jpg Tuong_than_At_lat_2.jpg Tuong_than_At_lat_1.jpg DongHaThanhPhoTuongLai128kb.mp3 QuangTriyeuthuong128kb.mp3 OiConSuoiLaLa128kb.mp3 ChieuHienLuong128kb.mp3 CoNonThanhCo128kb.mp3 IMG_1909.jpg DSC00943.jpg DSC00787.jpg Cotcodhsphue.jpg Dien2.jpg DHSPHUE.jpg Taxi2.jpg

Thông tin

Tài nguyên website

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thư giản Online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Với chương trình GD phổ thông tổng thể sau 2018 phần nội dung phẩm chất, năng lực theo bạn như thế nào?
  Đồng ý
  Không đồng ý
  Bổ sung phần phẩm chất
  Bổ sung phần năng lực
  Không có ý kiến

  MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

  NGHE NHẠC

  ! ĐÂY LÀ AI ! LÀ AI !

  CẢNH QUAN VIỆT NAM

  NGÔI NHÀ VIOLET.VN

  Chào mừng quý vị đến với WEBSITE-Bùi Văn Tiến-thpt Buôn Ma Thuột.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kết quả HSG tỉnh dak lak 20122013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:41' 04-08-2013
  Dung lượng: 258.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Kỳ thi lập đội tuyển dự thi quốc gia CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Năm học 2012 - 2013 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hội đồng chấm thi tỉnh Đắk Lắk
  KẾT QUẢ TẠM THỜI KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA

  TT SBD Phòng Môn Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Phái Đơn vị Huyện gvday "Điểm thi
  V1" "Điểm thi
  V2" Tổng Thứ tự Ghi chú
  1 001TH 1 TH3 ˜æ KhÀnh Duy Kinh 12/17/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt L£ Quang Nh¡n 15.00 8.00 23.00 3
  2 002TH 1 TH3 NguyÔn Thªnh ˜Át Kinh 5/19/1995 "Kr¤ng Ana, ˜Åk LÅk" Nam THPT Chu VŸn An Bu¤nMaThuèt Hoªng VŸn DËu 1.50 0.50 2.00 19
  3 003TH 1 TH3 Phan Nghi£m H¶i Kinh 11/27/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt L£ Quang Nh¡n 20.00 14.00 34.00 2
  4 004TH 1 TH3 Phan ThÜ Thu HÂng Kinh 7/16/1996 "Ea H` Leo, ˜Åk LÅk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt PhÁm VŸn ThÀi 6.50 3.00 9.50 10
  5 005TH 1 TH3 NguyÔn Minh Gia Huy Kinh 12/2/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt L£ Quang Nh¡n 20.00 18.00 38.00 1
  6 006TH 1 TH3 Hoªng VŸn KÕ Kinh 6/16/1994 "Nghi Xu¡n, Hª TÚnh" Nam THPT TH Cao Nguy£n Bu¤nMaThuèt TrÇn ThÜ BÛch Ph§¥ng 3.00 1.00 4.00 15
  7 007TH 1 TH3 TrÇn ThÕ L¡m Kinh 12/19/1995 Kr¤ng PŸk Nam THPT L£ Häng Phong Kr¤ng Pac KiÒu VŸn Phò 3.00 1.00 4.00 15
  8 008TH 1 TH3 Mai VŸn Linh Kinh 3/27/1995 "˜Åk Mil, ˜Åk N¤ng" Nam THPT Häng ˜÷c Bu¤nMaThuèt Ngãc ˜ªo Thu Thuú 5.50 1.50 7.00 11
  9 009TH 1 TH3 NguyÔn TÊn NghÚa Kinh 12/14/1995 "Kr¤ng Buk, ˜Åk LÅk" Nam THPT Bu¤n Hä Tx. Bu¤n Hä NguyÔn C¤ng Nh§ 7.00 4.00 11.00 9
  10 010TH 1 TH3 Vá NguyÔn Minh NhËt Kinh 6/14/1995 "Ea Kar, ˜Åk LÅk" Nam THPT TH Cao Nguy£n Bu¤nMaThuèt TrÇn ThÜ BÛch Ph§¥ng 1.00 4.00 5.00 14
  11 011TH 2 TH3 L§u Minh Phòc Kinh 8/13/1996 ˜Åk LÅk Nam THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt TrÇn ThÜ Thu Thïy 11.50 1.00 12.50 7
  12 012TH 2 TH3 NguyÔn Xu¡n Phòc Kinh 1/7/1995 Qu¶ng Ngºi Nam THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt Phan Quang Phò 1.00 2.00 3.00 18
  13 013TH 2 TH3 NguyÔn Trãng Ph§ìc Kinh 6/12/1996 "C§ M`gar, ˜Åk LÅk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt PhÁm VŸn ThÀi 7.00 5.00 12.00 8
  14 014TH 2 TH3 Vñ Duy Quang Kinh 9/17/1995 "Kr¤ng Ana, ˜Åk LÅk" Nam THPT Kr¤ng Ana Kr¤ng Ana Ng¤ VŸn ThÅng 6.00 1.00 7.00 11
  15 015TH 2 TH3 BÁch ˜÷c TÛn Kinh 9/4/1995 "Bu¤n ˜¤n, ˜Åk LÅk" Nam THPT TH Cao Nguy£n Bu¤nMaThuèt TrÇn ThÜ BÛch Ph§¥ng 12.50 3.00 15.50 6
  16 016TH 2 TH3 Lº VŸn Toªn Kinh 7/7/1996 "C§ Jòt, ˜Ÿk N¤ng" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt PhÁm VŸn ThÀi 5.50 1.50 7.00 11
  17 017TH 2 TH3 L£ Nguy£n Trøc Kinh 8/9/1996 ˜Åk LÅk Nam THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt Hä T¡n Thªnh 13.50 2.50 16.00 5
  18 018TH 2 TH3 L£ Trãng TuÊn Kinh 11/18/1995 "Kr¤ng Ana, ˜Åk LÅk" Nam THPT Kr¤ng Ana Kr¤ng Ana Ng¤ VŸn ThÅng 1.00 2.50 3.50 17
  19 019TH 2 TH3 Phan L£ Anh Vñ Kinh 9/5/1996 "Bu¤n ˜¤n, ˜Åk LÅk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt PhÁm VŸn ThÀi 20.00 0.00 20.00 4
  1 001P 1 P12 NguyÔn Ngãc Hoªng Anh Kinh 4/7/1996 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Åk LÅk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt NguyÔn Trãng HiÖp 2.50 8.13 10.63 5
  2 002P 1 P12 PhÁm An BØnh Kinh 4/3/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nam THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt Bîi ThÜ L§u 2.50 8.75 11.25 4
  3 003P 1 P12 NguyÔn ThÜ Ngãc DiÔm Kinh 1/1/1996 ˜Åk LÅk Nö THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt NguyÔn ThÜ Linh Giang 1.75 4.75 6.50 8
  4 004P 1 P12 NguyÔn ˜Åc HÁnh Dung Kinh 4/5/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt Bîi ThÜ L§u 3.00 7.00 10.00 7
  5 005P 1 P12 L£ Hoªng HÁnh ˜an Kinh 8/29/1996 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Åk LÅk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt NguyÔn Trãng HiÖp 2.50 8.00 10.50 6
  6 006P 1 P12 NguyÔn ThÜ Nh§ Hª Kinh 12/6/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt Bîi ThÜ L§u 2.75 11.00 13.75 1
  7 007P 1 P12 ˜oªn Khu£ Nhi Hoa 6/7/1996 ˜Åk LÅk Nö THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt NguyÔn ThÜ Linh Giang 1.75 3.50 5.25 9
  8 008P 1 P12 Ng¤ ThÜ Lèc Nhi£n Kinh 12/2/1996 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Åk LÅk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt NguyÔn Trãng HiÖp 3.00 10.50 13.50 2
  9 009P 1 P12 L£ PhÁm NhËt T¡n Kinh 4/14/1996 ˜Åk LÅk Nam THPT Bu¤n Ma Thuèt Bu¤nMaThuèt NguyÔn ThÜ Linh Giang 1.50 2.75 4.25 10
  10 010P 1 P12 PhÁm Huùnh Kim Toªn Kinh 2/20/1995 "Bu¤n Ma Thuèt, ˜Ÿk LŸk" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt Bîi ThÜ L§u 3.00 9.00 12.00 3
  1 001V 1 V12 TÁ ThÜ V¡n Anh Kinh 8/8/1995 "HiÖp Hoª, Hª BÅc" Nö THPT Y Jòt C§ Kuin 9.50 64
  2 002V 1 V12 Mai ˜Ønh B¶o Kinh 2/9/1995 "Kr¤ng Buk, ˜Åk LÅk" Nam THPT Bu¤n Hä Tx. Bu¤n Hä Hª ThÜ HÁnh 11.00 24
  3 003V 1 V12 PhÁm ThÜ Ngãc BiÓn Kinh 6/20/1996 "LÅk, ˜Åk LÅk" Nö THPT LÅk LŸk Ng T Thu Hª 10.00 41
  4 004V 1 V12 NguyÔn ThÜ Mai Ca Kinh 8/10/1995 "Phan Rang, Ninh ThuËn" Nö THPT Chuy£n NguyÔn Du Bu¤nMaThuèt TrÇn ThÜ HÁnh 10.50 37
  5 005V 1 V12 Bîi Xu¡n DiÖu Kinh 2/22/1995 Ninh BØnh Nö THPT PhÁm VŸn ˜äng Kr¤ng Ana Ngu
   
  Gửi ý kiến

  HOA NGHỆ THUẬT

  Photobucket